• Sapratis to, ka par uzturu vecumā kļūst gudrība, tad jauns būdams dari tā, lai vecumā nepaliktu bez uztura.

Atvainojiet, šajā kategorijā nav rakstu